Aparatura

W moim gabinecie pracuję na specjalistycznym sprzęcie,
który umożliwia bardzo precyzyjną diagnostykę schorzeń i chorób narządu wzroku.


» Autorefraktometr

Umożliwia automatyczny pomiar wady refrakcji układu optycznego oka, tzw. komputerowe badanie wzroku.

» Lampa szczelinowa

Umożliwia precyzyjną diagnostykę większości struktur oka – m.in. badanie spojówki, rogówki, przedniej komory oka, tęczówki, soczewki, ciała szklistego, siatkówki, tarczy nerwu wzrokowego.

» Perymetr

Umożliwia badanie pola widzenia, czyli obszaru widzianego przez oko. Urządzenie pozwala na wykrycie ubytków w polu widzenia, które mogą pojawiać się w chorobach siatkówki, nerwu wzrokowego, w jaskrze oraz w chorobach neurologicznych uszkadzających drogę wzrokową.

» Tonometr aplanacyjny

Umożliwia bardzo dokładny pomiar ciśnienia w oku, niezbędny w diagnostyce i monitorowaniu jaskry. Pomiary określa się w mmHg.

» Aparat OCT – tomograf optyczny SOCT Copernicus Plus

Umożliwia badanie przekroju tkanek oka, które jest niezbędne w ocenie zmian w siatkówce oka i nerwu wzrokowego. Podstawowe narzędzie diagnostyczne w leczeniu zwyrodnienia  siatkówki, błon nasiatkówkowych, otworu plamki ale także jaskry. Aparat OCT umożliwia również badanie grubości rogówki.