O mnie

dr n. med. Wojciech Myga

Jestem lekarzem okulistą, specjalizuję się w operacjach siatkówki, w operacjach zaćmy oraz w diagnostyce i leczeniu jaskry.

Dyplom lekarski uzyskałem w 1995 roku w Śląskiej Akademii Medycznej. Zawodowo związany byłem z Kliniką Okulistyki w Katowicach (1996-2007). Przez pierwsze lata pracy moim głównym tematem zainteresowań była jaskra  – i to zagadnienie wybrałem jako temat rozprawy doktorskiej. W roku 2007 z wyróżnieniem obroniłem rozprawę doktorską pt. „Ocena skuteczności Selektywnej Laserowej Trabekuloplastyki w leczeniu różnych postaci jaskry otwartego kąta”, uzyskując w 2003 roku tytuł doktora nauk medycznych. 

Po uzyskaniu tytułu specjalisty w zakresie okulistyki i odbyciu szkolenia w ośrodku chirurgii szklistkowo-siatkówkowej w Bremen, skupiłem się na zagadnieniach chirurgii siatkówki. Od tego czasu wykonałem kilka tysięcy zabiegów witrektomii i zaćmy. Od 2008 roku pracuję w Prywatnym Szpitalu Weiss Klinik w Chorzowie, gdzie pełnię funkcję ordynatora Oddziału Okulistyki. 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz European VitreoRetinal Society. Uczestniczę w krajowych i zagranicznych sympozjach i konferencjach okulistycznych, jestem autorem i współautorem kilkunastu prac naukowych i wystąpień zjazdowych.